Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de diensten die worden aangeboden door Wandplaatsing.nl, onderdeel van KDT Beheer. Door gebruik te maken van onze diensten, stemt u in met deze voorwaarden.

1. Diensten

Wandplaatsing.nl biedt diensten aan voor het plaatsen en afwerken van tussenwanden en voorzetwanden. Deze diensten omvatten het verstrekken van offertes, de uitvoering van werkzaamheden en alle andere gerelateerde activiteiten.

2. Offertes

Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld. Wandplaatsing.nl behoudt zich het recht voor om offertes te wijzigen of in te trekken zonder voorafgaande kennisgeving. Automatisch gegenereerde offertes op de website van wandplaatsing.nl zijn voorlopig van aard en zijn pas geldig nadat ze zijn goedgekeurd door Wandplaatsing.nl. De definitieve offerte wordt verstrekt na een grondige evaluatie van het project en kan verschillen van de automatisch gegenereerde offerte.

3. Prijzen en betalingen

De prijzen voor onze diensten worden vermeld in de offerte en zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld. Betaling dient te geschieden binnen de gestelde termijn vermeld in de offerte, tenzij anders overeengekomen.

4. Annulering en wijzigingen

Annuleringen of wijzigingen van geplande werkzaamheden dienen zo spoedig mogelijk aan Wandplaatsing.nl te worden gemeld. Eventuele kosten die voortvloeien uit annuleringen of wijzigingen zijn voor rekening van de klant.

5. Aansprakelijkheid

Wandplaatsing.nl is niet aansprakelijk voor schade of letsel veroorzaakt door onjuist gebruik van de geplaatste wanden of voorzetwanden. De klant is verantwoordelijk voor het gebruik van de geleverde diensten en producten volgens de geldende veiligheidsnormen en voorschriften.

6. Contact na offerte aanvraag

Na het invullen van persoonlijke gegevens in de offerte wizard zal Wandplaatsing.nl binnen drie werkdagen contact opnemen met de klant om de offerte te bespreken en eventuele verdere stappen te ondernemen.

7. Intellectueel eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de diensten en producten van Wandplaatsing.nl blijven eigendom van KDT Beheer.

8. Toepasselijk recht

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Nederland.

Contact

Als u vragen heeft over deze algemene voorwaarden, neem dan contact met ons op via:

KDT Beheer
Adres: Aluminiumstraat 97, 2718 RB, Zoetermeer
E-mail: [email protected]
Telefoon: 079 – 785 86 40

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 14 juni 2024.